Kapak vidhos

 • Screw Cap-S2027

  Kapak vidhos-S2027

  Numri i produktit: S2027
  Emri i produktit: kapak vidhi 38 mm
  Materiali: PP
  Përdorimi: larje, biomjekësi, kozmetikë, kimike
  Spec: rezistenca ndaj korrozionit, prova e rrjedhjes, vulosja e fortë

 • Screw Cap-S3776

  Kapak vidhos-S3776

  Numri i produktit: S3776
  Emri i produktit: kapak vidhos 18 mm
  Materiali: PP
  Përdorimi: larje, biomjekësi, kozmetikë, kimike
  Spec: rezistenca ndaj korrozionit, prova e rrjedhjes, vulosja e fortë

 • Screw Cap-S1770

  Kapak vidhos-S1770

  Numri i produktit: S1770
  Emri i produktit: kapak vidhos 20 mm
  Materiali: PP
  Përdorimi: larje, biomjekësi, kozmetikë, kimike
  Spec: rezistenca ndaj korrozionit, prova e rrjedhjes, vulosja e fortë

 • Screw Cap-S2009

  Kapak vidhos-S2009

  Numri i produktit: S1770
  Emri i produktit: kapak vidhos 30 mm
  Materiali: PP
  Përdorimi: larje, biomjekësi, kozmetikë, kimike
  Spec: rezistenca ndaj korrozionit, prova e rrjedhjes, vulosja e fortë

 • Screw Cap-S10685

  Kapak vidhos-S10685

  Emri i produktit: kapak vidhos 60 mm
  Emri i produktit: kapak vidhos 30 mm
  Materiali: PP
  Përdorimi: larje, biomjekësi, kozmetikë, kimike
  Spec: rezistenca ndaj korrozionit, prova e rrjedhjes, vulosja e fortë

 • Screw Cap-S2692

  Kapak vidhos-S2692

  Numri i produktit: S2692
  Emri i produktit: kapak vidhos 62mm
  Materiali: PP
  Përdorimi: larje, biomjekësi, kozmetikë, kimike
  Spec: rezistenca ndaj korrozionit, prova e rrjedhjes, vulosja e fortë

 • Screw Cap-S2020

  Kapak vidhos-S2020

  Numri i produktit: S2020
  Emri i produktit: kapak vidhos mm
  Materiali: PP
  Përdorimi: larje, biomjekësi, kozmetikë, kimike
  Spec: rezistenca ndaj korrozionit, prova e rrjedhjes, vulosja e fortë

 • Screw Cap-S2026

  Kapak vidhos-S2026

  Numri i produktit: S2026
  Emri i produktit: kapak vidhos 20 mm
  Materiali: PP
  Përdorimi: larje, biomjekësi, kozmetikë, kimike
  Spec: rezistenca ndaj korrozionit, prova e rrjedhjes, vulosja e fortë

 • Screw Cap-S3339

  Kapak vidhos-S3339

  Numri i produktit: S2026
  Emri i produktit: kapak vidhos 24 mm
  Materiali: PP
  Përdorimi: larje, biomjekësi, kozmetikë, kimike
  Spec: rezistenca ndaj korrozionit, prova e rrjedhjes, vulosja e fortë

 • Screw Cap-S2748

  Kapak vidhos-S2748

  Numri i produktit: S2026
  Emri i produktit: kapaku tërheqës 24 mm
  Materiali: PP
  Përdorimi: larje, biomjekësi, kozmetikë, kimike
  Spec: rezistenca ndaj korrozionit, prova e rrjedhjes, vulosja e fortë

 • Screw Cap-S3995

  Kapak vidhos-S3995

  Numri i produktit: S2026
  Emri i produktit: Kapak dentar 45 mm
  Materiali: PP
  Përdorimi: larje, biomjekësi, kozmetikë, kimike
  Spec: rezistenca ndaj korrozionit, prova e rrjedhjes, vulosja e fortë