Kapaku Plastik

 • Security Cap-S2020

  Kapak sigurie-S2020

  Numri i produktit: S2020
  Emri i produktit: kapak mbulesë 33 mm kundër vjedhjes
  Materiali: PP
  Përdorimi: larje, biomjekësi, kozmetikë, kimike
  Spec: rezistenca ndaj korrozionit, prova e rrjedhjes, vulosja e fortë

 • Security Cap-S3704

  Kapak sigurie-S3704

  Numri i produktit: S3704
  Emri i produktit: Kapak mbulesë 48 mm kundër vjedhjes
  Materiali: PP
  Përdorimi: larje, biomjekësi, kozmetikë, kimike
  Spec: rezistenca ndaj korrozionit, prova e rrjedhjes, vulosja e fortë

 • Security Cap-S2082

  Kapak sigurie-S2082

  Numri i produktit: S2082
  Emri i produktit: kapak mbulesë 38 mm kundër vjedhjes
  Materiali: PP
  Përdorimi: larje, biomjekësi, kozmetikë, kimike
  Spec: rezistenca ndaj korrozionit, prova e rrjedhjes, vulosja e fortë

 • Security Cap-S3251

  Kapak sigurie-S3251

  Numri i produktit: S2082
  Emri i produktit: Kapak mbulesë 26 mm kundër vjedhjes
  Materiali: PP
  Përdorimi: larje, biomjekësi, kozmetikë, kimike
  Spec: rezistenca ndaj korrozionit, prova e rrjedhjes, vulosja e fortë

 • Security Cap-S1917

  Kapaku i Sigurisë-S1917

  Numri i produktit: S2082
  Emri i produktit: Kapak mbulesë 28 mm kundër vjedhjes
  Materiali: PP
  Përdorimi: larje, biomjekësi, kozmetikë, kimike
  Spec: rezistenca ndaj korrozionit, prova e rrjedhjes, vulosja e fortë

 • Security Cap-S3752

  Kapak sigurie-S3752

  Numri i produktit: S3752
  Emri i produktit: Kapak mbulesë 30 mm kundër vjedhjes
  Materiali: PP
  Përdorimi: larje, biomjekësi, kozmetikë, kimike
  Spec: rezistenca ndaj korrozionit, prova e rrjedhjes, vulosja e fortë

 • Security Cap-S3560

  Kapak sigurie-S3560

  Numri i produktit: 3560
  Emri i produktit: Kapak mbulesa 35 mm kundër vjedhjes
  Materiali: PP
  Përdorimi: larje, biomjekësi, kozmetikë, kimike
  Spec: rezistenca ndaj korrozionit, prova e rrjedhjes, vulosja e fortë

 • Security Cap-S1973

  Kapaku i Sigurisë-S1973

  Numri i produktit: S1973
  Emri i produktit: kapak mbulesë 38 mm kundër vjedhjes
  Materiali: PP
  Përdorimi: larje, biomjekësi, kozmetikë, kimike
  Spec: rezistenca ndaj korrozionit, prova e rrjedhjes, vulosja e fortë

 • Security Cap-S4048

  Kapak sigurie-S4048

  Numri i produktit: S4048
  Emri i produktit: kapak mbulesë 38 mm kundër vjedhjes
  Materiali: PP
  Përdorimi: larje, biomjekësi, kozmetikë, kimike
  Spec: rezistenca ndaj korrozionit, prova e rrjedhjes, vulosja e fortë

 • Security Cap-S2026

  Kapak sigurie-S2026

  Numri i produktit: S2026
  Emri i produktit: 40 mm kapak anti vjedhje
  Materiali: PP
  Përdorimi: larje, biomjekësi, kozmetikë, kimike
  Spec: rezistenca ndaj korrozionit, prova e rrjedhjes, vulosja e fortë

 • Security Cap-S3347

  Kapak sigurie-S3347

  Numri i produktit: S3347
  Emri i produktit: kapak mbulesë 58 mm kundër vjedhjes
  Materiali: PP
  Përdorimi: larje, biomjekësi, kozmetikë, kimike
  Spec: rezistenca ndaj korrozionit, prova e rrjedhjes, vulosja e fortë

 • Security Cap-S2023

  Kapak sigurie-S2023

  Numri i produktit: S2023
  Emri i produktit: Kapak mbulesë 50 mm kundër vjedhjes
  Materiali: PP
  Përdorimi: larje, biomjekësi, kozmetikë, kimike
  Spec: rezistenca ndaj korrozionit, prova e rrjedhjes, vulosja e fortë